سپاهان طرح آزادی را از غرب تهران به اصفهان برد

به گزارش ورزش سه، ورزشگاه نقش جهان یکی از پیرترین [...]