امیری: با فرهاد مجیدی مذاکره ای نداشته ایم

کد خبر: 1728199/56 زمان: 11:56   1399/10/09 بازدید: 16,063 مدیرعامل [...]