ماجرای رئیس دپارتمان داوری و فردوسی پور – میثاقی

به گزارش "ورزش سه"، علیرضا سهرابی رئیس دپارتمان داوری فوتبال [...]