درخواست عجیب تراکتور از سعید واسعی!

به گزارش ورزش سه، محرومیت سعید واسعی و جریمه او [...]