چمنیان، مربی تراکتور در نشست خبری پس از دیدار با شهر خودرو:

یک نکته قبل اینکه درباره بازی صحبت کنم می‌گویم همه می‌دانیم روح فوتبال زیبا است و انتظار داریم همه به ارائه بهتر فوتبال کمک کنند. انتظار از داوران است که اجازه به تیم هایی که فوتبال ساکن انجام می‌دهند، ندهند