فغانپور، رئیس کمیته حقوقی فدراسیون فوتبال: در پرونده شستا تقاضای تجدید نظر کردیم

اصلا مبلغ یورویی به شستا پرداخت نکردیم بلکه 16 میلیارد تومان به حساب این شرکت واریز کردیم. با این وجود حکم دادگاه بر اساس همان 2 میلیون یورو صادر و اجرایی شده است.

هنوز اتفاق خاصی برای ساختمان فدراسیون نیفتاده و بحث پلمب آن صحت ندارد.

شرکت شستا تحت تأثیر جو رسانه‌ایِ پرونده ویلموتس دست به این اقدامات زده است.