حمایت سپهر حیدری از اسطوره پرسپولیس برای حضور در انتخابات: برای ریاست فدراسیون ما باید دنبال علی کریمی برویم؛ او در حرفی که زده جدی است/ علی دایی هم یکی دیگر از گزینه‌هاست ولی از فوتبال دلخور شده