سپهر حیدری: گناه پرسپولیس این بوده که نباید 2 بار به فینال آسیا می‌رفته؟!

پرسپولیس با شایستگی به یک تیم خاص تبدیل شده است.

پیشکسوتان پرسپولیس هیچ‌وقت شروع کننده دعواها نبودند.