ابراهیم صادقی، سرمربی سایپا می‌گوید با فرصت‌سوزی و تجربه پایین بازیکنانش نتوانستند گل دوم را مقابل صنعت نفت بزنند و در نهایت به تساوی رسیدند.