• جمشید بهرامی
  • 10 دی 1399

الان مثلا چی گفت که شما فهمیدی گدا و نامعتبر هست ؟ خدایی کسی دیگه رو توی مربیان مخصوصا دوستانت سراغ داری که با وجود همچین نتایجی و اینکه تیمش صدر جدول باشه اینقدر متواضعانه صحبت کنه و اینقدر به اخلاق و جوانمردانه بازی کردن اهمیت بده ؟ شما یا نمیدونی گدا یعنی چه یا ایشون رو درست نمیشناسی .