کارشناسی داوری پنالتی های دیدار ماشین سازی -سپاهان

3 دیدگاه

  • Reza Naderian
  • 9 دی 1399

دوپنالتی سپاهان اولیش خارج از محوطه جریمه بود دومیشم مزحک و خنده دار

باشه ولی اون مضحکه

داور اولین پنالتی اشتباه را که گرفته دیگه رفته تو فاز جبران کردن 😁