• عشقممم نیمار
  • 9 دی 1399

گلی ک از مسی دیقه اخر خورد ، قشنگ‌ترین گلی بود ک من در تاریخ زندگیم دیدم:-! میونه ۱۱ مدافع ،توپ از پشت ۱۸ بفرسی گوشه دروازه ،کار هربازیکنی نیس :-!