• عشقممم نیمار
  • 6 دی 1399

استقلال اصا ب قشنگ بازی کردن و هنراه با نتیحه گرفتن ، شهره خاص عامه ..ولی جناب محمود فکری ک من باز ازشون حمایت میکنم ولی الان هیچ قشنگ بازی نمیکنه و نتیجه فقط میگیره ک من استقلالی ،حاصرم قشنگ بازی کنیم اونم همراه با نتیجه :-! این لذت بخشه :-!