• سعید رضایی
  • 17 دی 1399

آقای مسئول یکم بی طرف باش چرا هر چی دیدگاه که به ضرر پرسپولیس اصلا ثبت نمیکنید . وقتی تیمت امسال خوب بازی نمیکنه یکم جنبه داشته باش