• اریا احسانگر
  • 18 دی 1399

واقعا اینکه یووه در سری آ نتونه قهرمان بشه فاجعست. دو هفته قبل گفتم که با وجود فاصله ی ده امتیازی باز یووه شانس اول. نیمکت یووه از تیم اصلی میلان و اینتر پر مهره تر و قهرمان نشدن در این لیگ با این شرایط خیلی هنر میخواد.