• حسن ساوه ای
  • 16 دی 1399

همین میثاقی و عادل از طرفداران و حامیان ویلموتس بودن حالا میثاقی شده منتقد. واقعیت اینه که فدراسیون با حمایت رسانه ها و ورزشی ها و مردم با ویلموتس قرار داد بست و اگر نتیجه خوب نیست همه مقصرند نه فقط فدراسیون. آقای میثاقی عذرخواهی کن