• کینگ لیونل
  • 17 دی 1399

پنالتی پرسپولیس رو میگه توپو زد؟!آقای عسگری ارواح خبیثه بازیکن پرسپولیس رو زمین زدن،دوتا تکلی هم زدن پشت سرهم میگفت این خطاس خطاس نمیگفت خطای کی تا منتظر بشه ببینه داور به نفع کی گرفته،تابلو بود که نمیخواستن قبل دربی بهانه به دست پرسپولیسیها بدن