اظهارات محمود فکری پس از برد مقابل آلومینیوم: موقعیت‌های خوبی ایجاد کردیم و اگر بازیکنان دقت و گذشت بیشتری داشتند، گل‌های بیشتری می‌زدیم.