نشست خبری محمود فکری سرمربی استقلال پس از برد برابر آلومینیوم اراک
فکری: در مورد داوری صحبت نمیکنم

میتوانستیم گل های بیشتری بزنیم

نیمکت آلومینیوم به همه چیز اعتراض میکرد