امیر قلعه نویی: به من در تیم ملی ظلم شد؛ به من گفتند اگر از مرحله مقدماتی بالا بیایی تا جام جهانی سرمربی تیم ملی هستی، تیم ملی 4 سال بعد در همان مرحله جام ملت ها حذف شد اما از سرمربی تیم اسطوره ساختند و من خائن شدم.