• ایپارلی بیانکورلی
  • 16 دی 1399

شهر خودرو تیم تنهایس؟؟؟ اون ورزشگاه با اون چمنش ک هر تیمی آرزوشو داره __البته باشگاه های ایران مشکلات مالی دارن ولی ن در حد شهر خودرو