پیش بازی دیدار حساس پرسپولیس و سپاهان بازی معوقه هفته هفتم لیگ برتر ایران که تقابل این دو تیم لحظات و صحنه های جذابی داشته اشت
 

دوشنبه ساعت 16 دی ماه 1399 ساعت 16:30 به وقت ایران