خاطره‌بازی جالب با حسن‌ خان‌محمدی: علی کریمی در بازی سالنی همه بازیکنان را دریبل زد که هواداران استقلال عصبانی شدند و صندلی‌ها رو کندند