نشست خبری عبداللهی، مربی آلومینیوم پیش از دیدار با استقلال

استقلال یک تیم بزرگ در ایران و آسیا با هواداران بی‌شمار است.

با گذشت زمان در حال رسیدن به بلوغ تاکتیکی هستیم.

مقابل استقلال به دنبال گرفتن 3 امتیاز هستیم؛ بازیکنان به این نتیجه رسیدند که هر تیمی را می‌توانند شکست دهند.

علیرغم فاصله 12 روزه بین دو بازی‌مان، به برنامه‌ریزی سازمان لیگ احترام گذاشتیم و اعتراضی نکردیم.