• پرسپولیس پوکر لیورپول
  • 14 دی 1399

روزی که به پرسپولیس و هوادارهاش توهین کرد وقتی سپاهان بود همون روز فوتبالش تموم شد … هرکس با شیر درافتاد …