• ایپارلی بیانکورلی
  • 14 دی 1399

لستر تو فاز هجومی و هافبک نیاز ب بازیکن طرازاول داره واردی تو خط حمله واقعا تنهاس هر چند ک همه کاره تیم هس و یه پاس گل داده اما لستر باید بازیکن خوب بخره ک بتونه خودشو اون بالا نگ داره