3 دیدگاه

  • آقا نیستلروی
  • 14 دی 1399

ایول همینه چلسی باید شیشتایی بشه

  • آقای خاص
  • 14 دی 1399

شانس اورد دی بیرون اونجا بود وگرنه موقعیت عالی رو خراب شده کرده بود

  • سیتیزن خوشحال
  • 14 دی 1399

این سیتی مدعی اصلی قهرمانیه