قرعه پیش دربی امسال استقلال به آلومینیوم اراک خورده است. تیمی که از لیگ یک آمده و توانسته در رتبه دهم جدول جایی برای خودش دست و پا کند.

استقلال – آلومینیوم اراک