براتی، رئیس کمیته تدوین مقررات فدراسیون فوتبال: یک فرد اگر حداقل 4 فصل سابقه حضور در لیگ حرفه‌ای مردان، زنان و فوتسال؛ و یا سابقه بازی در تیم‌های ملی را داشته باشد، امکان حضور در انتخابات را خواهد داشت. البته فیلتر نهایی، اخذ تأییدیه از اعضای مجمع خواهد بود.