رصد فضای مجازی هفته گذشته در برنامه ورزش و مردم

استقلال، پرسپولیس، یحیی گل محمدی، محمود فکری، مهدی طارمی، وریا غفوری، سجاد شهباز زاده، رشید مظاهری و احمد نوراللهی در صدر وایرال شده ها