فرنوش جعفری خبرنگار بانوان فوتبال کشور: فدراسیون آن قدر درگیر فوتبال آقایان و ویلموتس شده است که اصلا یادش رفته است تیم ملی بانوانی هم وجود دارد
خانم صوفی زاده از رنکینگ حذف شدیم و شما با چه رزومه ای میخواهید برای انتخابات دوره بعد شرکت کنید؟