• مهدی دیگو
  • 13 دی 1399

این قرادادها خیلی مشکوکه! کار از جایی شروع شد که صدا و سیما به خصوص آقای فردوسی‌پور شروع کرد به زدن آقای قلعه نوعی! تا زمینه برای آوردن مربی خارجی باز بشه !! یعنی اون هجمذاز حمله به آقای قلعه‌نوعی نرمال نبود! حالا آدم میفهمه که اصل جریان چی بوده که آقای فردوسی‌پور در رسانه ملی داشته زمینه را برای یک دزدی بزرگ از ملت آماده میکرده! چون فقط با آوردن مربی خارجی این دزدی امکان داشت با مربی داخلی نمیشد! اون دفاع‌های کورکورانه از کیروش هم حالا معلوم شد چی بود! دسته‌ای زیادی در کار هست که با آقای فردوسی‌پور اجرا شد نقشه شون!