• سینا اردلان
  • 11 دی 1399

مثل اینکه دست خدا هنوز روی سر پرسپولیس مونده … حامد لمکمثل همیشه که یک گل جلو میوفتن خودش رو انداخت زمین باعث شد بازیکن ذوب آهن اخراج بشه دقیقه 90 توپ رفت تو گلش …