• موری موری
  • 12 دی 1399

همون صدای خاص با نریشن های بی نظیر. ممنونم بخاطر این لحظاتی که باعث می شه قدر آدمهای تکرارنشدنیو بدونیم و هنوزم میتونیم هر چند کم بشنویم صداشو