3 دیدگاه

  • بایرن چلسی آقای خاص آلمان کبیر
  • 12 دی 1399

بی صبرانه منتظر آلگری هستیم .

  • بایرن چلسی آقای خاص آلمان کبیر
  • 12 دی 1399

به قول شیرر چلسی فقط ۳ ، ۴ دقیقه آخر فوتبال بازی کرد که اون هم به لطف استاد جورجینیو به باد رفت.

  • بایرن چلسی آقای خاص آلمان کبیر
  • 12 دی 1399

آرسنال اگر همه بازی هاش رو مثل بازیش جلوی چلسی انجام می داد الان شانس اول قهرمانی بود .