• پی کی 82
  • 10 دی 1399

اون موقع که قلعه نوعی مربی بود دعوت شد رو نمیگه رفاقتی دعوت شد ..دعوت نشدنش باندبازی بوده !! اینجوری باشه انصاریان ..هاشمی نصب..همین شجاع خلیل زاده بهترین دورانشون دعوت نشدن و خیلی های دیگه !