• خلیل عابدی
  • 10 دی 1399

گلهای دیاباته و عبدی یه ضربه سر معمولی بود گلهای به مراتب بهتری هم بود که اگه به حق سخن بگیم گلهای دیاباته و عبدی جزو نفرات آخر اون لیست ها بود گلشون