در پی اصرار آقای امیرحسین صدقی به اظهارات دروغ علیه مدیرعامل باشگاه استگال ، این باشگاه از وی به دلیل نقض افکار عمومی ، توهین و بی اعتبار کردن طرح شکایت کرد.
باشگاه استقلال و تمامی ارکان آن، احترام و ارج نهادن به جایگاه تمامی پیشکسوتان را وظیفه خود می‌دانند و سیاست باشگاه همواره بر این اصل است، اما با توجه به اصرار ایشان بر ارائه صحبت‌های خلاف واقع، آقای صادقی باید در دادسرای فرهنگ و رسانه و در برابر قانون پاسخگوی صحبت‌های خود باشند.

باشگاه استقلال حق نقد را برای همه پیشکسوتان و هواداران خود محترم می‌شمارد، اما توهین و تهدید به هر یک از اعضای باشگاه با اقدامات قضایی همراه خواهد بود.