در آموزش موهو سعی بر این است که شما را با این نرم افزار محبوب در حوزه ساخت انیمیشن سازی دو بعدی آشنا کنیم در این دوره آموزش فارسی موهو به رسم اشکال در موهو می پردازیم. با کلیک روی لینک زیر به اطلاعات بیشتری دست خواهید یافت.

رسم شکل های پیچیده

این آموزش موهو از راهنمای قبلی پیروی می کند و آموزش می دهد نحوه ترسیم اشکال پیچیده تر شما هم می توانیدبا پروژه ای که در آموزش 1.2 ایجاد کرده اید ادامه دهید یامی توانید فایلی را که به عنوان “آموزش 1.2” برای شما فراهم شده باز کنید.
این پرونده را می توان در زیر پوشه “آموزش / 1 – مبانی” یافت.داخل پوشه محتوای سفارشی خود باشید. فایلی که شروع می کنید
این راهنما با باید چیزی شبیه به این باشد:
یک لایه جدید ایجاد کنید
روی دکمه New Layer در پنجره ایجاد لایه کلیک کنید
لایه جدید. در فهرست گشودنی که ظاهر می شود ، را انتخاب کنید
یک لایه برداری ایجاد کنید.
وقتی می توانید نام “clouds” را به لایه جدید اختصاص دهید
شما آن را ایجاد کرده یا روی این لایه جدید دوبار کلیک کنید و نام آن را بگذارید
“Clouds” در کادر گفتگوی تنظیمات لایه.

برای تنظیم مجدد رنگها طبق آموزش موهو  ، روی دکمه Reset در پانل Style کلیک کنید.به طور پیش فرض خود را. عرض خط را روی 1 تنظیم کنید.رنگها را بازنشانی کنید و عرض خط را روی 1 تنظیم کنید.برای تنظیم نقطه شروع برای یک بخش خط جدید کلیک کنید. بدون رها کردن ماوس ، نشانگر را بکشید و آن را رها کنید ماوس برای ایجاد انتهای بخش. تمام شده است. بعد ، روی انتهای بخش خط جدید کلیک کرده و به سمت راست بکشید
منحنی را به صورت زیر بکشید: قسمت دیگری را به انتهای منحنی اضافه کنید. این کار را چند بار دیگر انجام دهید تا منحنی زیر را داشته باشید.

نکته کلیدی

باید بخاطر بسپارید در آموزش موهو  این است که منحنی را گسترش دهید ،باید روی یکی از نقاط انتهایی آن کلیک کنید و سپس بکشیدماوس را به جایی که می خواهید نقطه جدید باشد ، ببرید.به یاد داشته باشید ، اگر در هر زمان اشتباه کردید ، فقط انتخاب کنید
دستور Edit> Undo menu.
حالا می خواهیم پف دوم را به ابر اضافه کنیم. حرکت موشواره خود را به نقطه درست قبل از پایان قبلیبخش. گزینه “جوشکاری خودکار” برای ابزار Add Point باید به طور پیش فرض روشن شود. وقتی روشن شد ، طبق آموزش موهو گره وقتی می توانید جدید را به طور خودکار جوش دهید ، سبز خواهد شدبخش موجود. وقتی Auto Fill روشن است ،ابر هنگام شکل به طور خودکار با رنگ پر می شودبسته است.در این مرحله یک منحنی جدید اضافه کنید.
بر روی نقطه دوم برای آخرین نقطه منحنی کلیک کنید و آن را بکشیدهمانطور که در زیر نشان داده شده است ، به پایین و راست بروید. وقتی استفاده می کنید.
ابزار Add Point را روی نقطه ای قرار دهید که در وسط a قرار داردمنحنی ، آنچه در آموزش موهو  اتفاق می افتد این است که شما یک منحنی جدید را شروع می کنید.در منحنی اول به طور خودکار به آن نقطه جوش داده می شود. اینهادو منحنی در آن نقطه به طور دائمی به هم متصل می شوند ، که هنگامی که می خواهیم شکل را با آن پر کنیم مهم می شود رنگ در اینجا پروژه شما بعد از افزودن باید به چه صورت باشد.

بخش منحنی جدید:

قطعه جدیدی به منحنی موجود جوش داده شده است.برخی از نقاط را به انتهای این منحنی جدید اضافه کنید تا بدست آورید.شکل زیر به یاد داشته باشید ، برای اضافه کردن یک نقطه به انتهای aمنحنی ، فقط روی آخرین نقطه از آن منحنی کلیک کنید.