به گزارش “ورزش سه”، در حالی که گل گهر به دنبال جبران گل خورده به آب و آتش می زد، از دست یک توپ در میانه میدان فرصت خوبی را نصیب وریا غفوری کرد تا آهنگ دروازه حریف کند. وریا که با سرعت مناسب پشت مدافعان حریف صاحب توپ شده بود، وارد محوطه جریمه شد که در این لحظه علیرضا حقیقی با کمی پیش روی به سمت او تکل زد و با سرنگونی وریا، اکبریان داور مسابقه این بار با تأخیری کمتر از پنالتی قبلی، اعلام خطا و ضربه پنالتی کرد.

روی این صحنه، علیرضا حقیقی از همان ابتدا به سمت داور خط رفت و با او درباره خطا و تصمیم داور گفتگو کرد و بعد از آنکه از اعلام پنالتی مطمئن شد، با عصبانیت به سمت وریا غفوری هم تیمی اش در تیم ملی آمد و او را شاهد گرفت تا به داور بگوید خطایی رویش مرتکب نشده است. در آن لحظات سر وریا غفوری پایین بود و علیرضا حقیقی مدام با شور و حرارت سعی داشت خودش را از انجام خطا تبرئه کند.

در این لحظات نیمکت گل گهر نیز به سمت داور معترض شدند که خطایی روی غفوری صورت نگرفته است. با این حال، با وجود یکی دو دقیقه وقتی که روی این لحظه هدر شد، داور تصمیم خود را عوض نکرد اما نگرانی روی نیمکت گل گهر زمانی اتفاق افتاد که محمدرضا اکبریان به سمت داور چهارم رفت و در حالی که علیرضا حقیقی دوباره به سمت داور خط رفته بود، با دستی بر جیب پشت به سمت دروازه گل گهر حرکت کرد که اگر داور تصمیم به اخطار دادن به حقیقی را می گرفت، این دروازه بان از بازی اخراج می شد.

اما اکبریان در این لحظه سعی کرد مدیریت کند و با قاطعیت از حقیقی خواست که درون دروازه بایستد. از این لحظه به بعد تکرار دوئل تک به تک کاپیتان استقلال و بازیکن باسابقه گل گهر بود که این بار غفوری پنالتی اش را محکم تر از دفعه قبل به بیرون از چارچوب دروازه گل گهر شوت کرد تا علیرضا حقیقی بلافاصله با انگشتی که خدا را نشان می داد، انتقام خود را از تصمیم اعلام شده بگیرد.

در این لحظه باز هم بیم آن می رفت که اکبریان حقیقی را بابت حرفهایی که ممکن بود تحریک آمیز باشد، از زمین مسابقه اخراج کند اما دخالت بازیکنان گل گهر و ساکت کردن حقیقی همه چیز را تمام کرد تا این دقایق پر تب و تاب و بحرانی، به پایان برسد. لحظاتی که می توانست شکست نیمه اول گل گهر در خانه را سنگین تر کند.

عکس های احتصاصی امیرحسین خیرخواه از صحنه پنالتی را مشاهده کنید: