به گزارش مجله ورزشی فوتبال ، ایاد بنیان ، رئیس کمیته عادی سازی فدراسیون فوتبال عراق ، در مورد ادامه همکاری با کتان گفت: وضعیت ادامه همکاری با سرمربی تیم ملی مشخص نشده است و در این هفته ما نهایی خواهد شد. “شرایط را برای رسیدن به نتیجه بررسی می کند.”

وی افزود: نباید زمان را از دست بدهیم. عملکرد و نتایج کاتانتس در مرحله مقدماتی قابل احترام است و او توانسته تیم ما را به مرحله نهایی دور مقدماتی برساند. موضوع فقط وابسته به تمایل فدراسیون فوتبال عراق برای تمدید قرارداد نیست بلکه باید به تصمیم و نگاه سرمربی هم در این خصوص توجه داشته باشیم.