به گزارش خبرنگار ورزشی مجله ورزشی فوتوب، روز گذشته شهر خودرو برای باشگاه پرسپولیس خراسان خراسان 48 ساعت مهلت تعیین کرد تا حدود 8 میلیارد تومان برای مجوز یحیی گل محمدی بپردازد و تهدید كرد كه اگر این مبلغ را پرداخت نكند ، ما همچنان به AFC شكایت خواهیم كرد.

به دنبال این حادثه ، باشگاه پرسپولیس اعلام كرد كه لایحه اعتراض خود را به كمیته تجدیدنظر علیه تصمیم كمیته وضعیت ارائه داده و منتظر تصمیم كمیته رسیدگی به شکایات توسط باشگاه شهر خودرو است.

علیرضا صالحی ، رئیس کمیته استیناف گفت: “این هنوز برای ما اتفاق نیفتاده است.” اگر کمیته وضعیت تصمیم بگیرد و باشگاه پرسپولیس با آن مخالفت کند ، یک روند اداری وجود دارد که مدتی طول می کشد تا ما برسیم ، اما هنوز چیزی دریافت نکرده ایم و اگر این پرونده را بپذیریم ، بررسی می شود و تصمیم گیری می شود ساخته شده است. شد

در همین رابطه ، خبرنگار تسنیم برای بررسی موضوع با امیر ساعدوکیل تماس گرفت. یک وکیل باشگاه پرسپولیس در پاسخ به رئیس کمیته استیناف گفت: “پنجشنبه گذشته ما یک لایحه اعتراضی ارسال کردیم. کمیته استیناف” روند اداری احتمالاً کمی بیشتر طول کشید تا لایحه به هیئت تجدیدنظر ارسال شود.