به گزارش مجله ورزشی فوتوب، علی کفاشیان در مورد بیانیه فدراسیون فوتبال و برکناری 10 عضو هیئت مدیره و اینکه آیا دموکراسی در انتخابات فدراسیون فوتبال وجود دارد صحبت کرد یا خیر. وی گفت: “قطعاً.” هنگامی که اسناد از نظر موضوعات ارتباطی معتبر شدند ، مرحله بعدی اعتبار سنجی مقامات کیفری و امنیتی است ، که نمی دانم اکنون انجام شده است یا خیر. از درک من به عنوان عضو شورا ، می دانم که آنها زیر بار کلمات نمی روند و آرا همه مخفی است. اعضای جماعت نظرات مستقلی دارند و افرادی که آنها انتخاب می کنند رئیس ادارات فوتبال خواهند بود.

وی با اشاره به بازبینی خود در انتخابات اتحادیه فوتبال و اینکه ممکن است دولت متولی آن باشد ، گفت: “افرادی که انتخاب شده اند از اعتبار و صلاحیت خوبی برخوردار هستند.” آنها باید طرحی برای انتخاب خود ارائه دهند. رئیس جمهور منتخب باید همیشه سه عضو انتخاب کند و اعضای شورا باید از این افراد که برای کمک به فوتبال آمده اند اطلاع داشته باشند نه به عنوان یک مقام. افراد منتخب در هیئت مدیره باید تجربه داشته باشند تا بتوانند تصمیمات محکم بگیرند و به رئیس فدراسیون کمک کنند.

قطعاً کمیته جدید با مشکلات زیادی روبرو خواهد شد ، یکی از آنها کمبود بودجه و مسائل موجود است. اولین برنامه باید بلافاصله به برنامه های کادر فنی تیم ملی بپردازد ، تیم باید برای مقدماتی جام جهانی آماده و آماده باشد. پس از آن ، تیم های دیگری که در این دوره در اقتصاد بودند باید مورد بحث قرار گیرند و با دقت برنامه ریزی هایی برای آنها انجام شود.

رئیس سابق فدراسیون فوتبال که در برنامه رادیویی “تهران ورزشی” صحبت کرد ، در پاسخ به این سوال “آیا این موردی است که وزارت ورزش و سازمان های دیگر گفتند ، در انتخاب دولت دخالتی ندارد. اجرا؟ “ما در فدراسیون راگبی بوده ایم ، در واقع ، اگر مداخله ای در انتخابات صورت گیرد ، نتیجه مخالفت به معنای این است ، اگر توسط وزارت ورزش و یك سازمان دیگر حمایت شود ، دیدار حضوری با قربانی حمایت شد. انتخاب اعضای مجلس قانونگذاری نتیجه یک روند دموکراتیک است.

وی در پاسخ به این س ،ال که “نگرش رئیس آینده فدراسیون فوتبال چگونه باید باشد؟” بهتر است اگر مدیر جزئیات فنی را بداند. بیشتر اوقات ، رئیس فدراسیون موارد خاصی را انتخاب نمی کند بلکه اعضای هیئت مدیره را درگیر می کند. در حال حاضر ، کمیته های مختلفی درگیر هستند. من عاشق ریاست فدراسیون راگبی و مدیر جامعه سمت هایی هستم که می توانند در همه مسائل تعامل داشته باشند و موضوعات مختلف را هدایت کنند و البته کار را به خوبی انجام دهند.